Cautare:
 

Invatamant
Galerie Foto
Forum
E-mail
Medgidia Azi


E-mail @ eMedgidia.ro
Nume utilizator:

Parola :

Vreau si eu | Am uitat parola

Meniu

Pagina: Raport

   Asistenţa socială

    Priorităţile administraţiei locale s-au îndreptat mereu către rezolvarea problemelor sociale şi satisfacerea corectă a cerinţelor cetăţenilor municipiului Medgidia.
    În condiţiile legii privind acordarea ajutoarelor sociale, s-au achitat anual ajutoare sociale pentru familiile sau persoanele singure care se află în imposibilitatea de a realiza venituri necesare traiului zilnic.
    Prin Serviciul Administraţie Publică Locală, compartimentul registratură – relaţii cu publicul şi arhivă, s-au înregistrat şi eliberat:
• cereri pentru acordarea ajutorului bănesc pentru categoriile dafavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice.
• dosare alocaţie de stat şi alocaţie suplimentară.
• confirmări de domiciliu pentru completarea dosarelor de alocaţie suplimentară şi anchete sociale la domiciliul solicitantului.
• anchete sociale pentru eliberarea livretului de familie
. • anchete sociale în vederea scutirii plăţii de taxe şi tarife aferente înhumării pentru persoanele a căror familii sunt cazuri sociale
• anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor în urma desfacerii căsătoriei;
• anchete sociale la solicitarea organelor de cercetare penală;
• anchete sociale în vederea instituirii curatelei la persoane majore;
• anchete sociale în vederea instituirii curatelei minori;
• anchete sociale în vederea completării dosarului pentru internarea într-un cămin pentru persoane vârstnice;
• anchete sociale în vederea completării dosarului pentru internarea unor minori într-o instituţie de ocrotire în sistem de urgenţă;
• anchete sociale în vederea completării dosarului pentru înscrierea persoanelor bolnave, încadrate în gradul II(doi) şi III(trei) de invaliditate la I.S.T.H. Constanţa;
• anchete sociale la domiciliul bolnavilor cu gradul I(unu) de invaliditate.
• anchete sociale în vederea angajării ca asistent personal al persoanei cu handicap (gradul I(unu) de invaliditate).
• anchete sociale la domiciliul bolnavilor imobilizaţi la pat în vederea eliberării certificatului medical de încadrare într-un grad de invaliditate de către Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap Constanţa.
• anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată pentru soluţionarea cererii de întrerupere a executării pedepsei.
• anchete sociale pentru minorii cu domiciliul în Medgidia la solicitarea instituţiilor de ocrotire.
• anchete sociale pentru minorii infectaţi cu HIV, încadraţi în gradul I(unu) de invaliditate şi aflaţi în familie, în vederea acordării suplimentului nutriţional conform Legii nr.10/2003.
• anchete sociale pentru minorii aflaţi în dificultate, care se află în evidenţa administraţiei locale.
• anchete sociale pentru întocmirea listei de priorităţi în vederea repartizării unui număr de 60 unităţi locative în blocurile MS5 şi MS6 construite prin ANL .
• răspunsuri la adrese primite de la diferite instituţii şi scrisori adresate de cetăţeni.
• anchete sociale pentru persoanele care au solicitat lemne de foc pentru perioada de iarnă.
• au fost primite, înregistrate şi eliberate legitimaţii pentru magazinele tip “Economat”.
• adeverinţe eliberate din arhivă, în urma verificării registrelor agricole şi adeverinţe eliberate la cerere privind vechimea de lucru în CAP.
• contracte închiriere, concesionare, licitaţii pentru diverse activităţi, achiziţii materiale construcţii, diverse prestări servicii, închirieri garaje, spaţii comerciale, convenţii grădină.
• scrisori primite de la organele centrale, judeţene care au vizat următoarele domenii de activitate: solicitări locuinţe din fondul locativ de stat , probleme cu Legea 18/1991 privind constituirea dreptului de proprietate teren arabil , solicitări pentru Legea 10/2002 , solicitări ajutor social Legea 416/2002 ,probleme taxe şi impozite, solicitări locuri de casă, probleme edilitar-gospodăreşti .
• înregistrări cereri reprezentând solicitări locuinţe, servicii, ajutoare sociale,alocaţii de stat, adeverinţe şomaj ,autorizaţii construcţii,certificate urbanism,certificate nomenclatură stradală adeverinţe ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire centrală, probleme edilitar-gospodăreşti, probleme de disciplină în construcţii,cereri alocaţii hrană suplimentară Legea nr.10/2003 cereri economat, alte adrese primite de la organe judecătoreşti, executori judecătoreşti, diverse societăţi prin care se solicită efectuări de anchete sociale, relaţii pentru diverse persoane certate cu legea, diverse procese cu agenţi economici.

    Săptămânal s-au organizat audienţe de către primar şi viceprimar unde principalele probleme au fost : solicitări locuinţe, locuri de muncă, acordarea de ajutor social, probleme edilitar- gospodaresti, etc. În vederea resocializării persoanelor de vârsta a-III-a, Consiliul local a înfiinţat prin proiect PHARE şi cu fonduri externe Clubul pensionarilor. În cadrul acestuia s-au acordat facilităţi pentru persoanele vârstnice din Medgidia : servicii medicale la domiciliu şi cabinet, sprijin alimentar şi s-au organizat diverse activităţi recreative(excursii la mânăstiri, revelioane).
Postat de Webmaster, Thursday 01.01.1970

« Inapoi
Link-uri
Loc pentru reclame.
Fiecare firma sau organizatie din Medgidia este invitata sa isi afiseze link-ul catre pagina web in aceasta sectiune, trimitand un e-mail la cu link-ul si un banner de dimenisune 90 x 45 pixeli sorin@emedgidia.ro

Link-uri


Site-ul are Site Meter accesari
IP: 44.200.194.255
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Ultimul update: 6 May 2004
Referrer:
© 2002 - 2004 Un produs Primaria municipiului Medgidia